Kohout, Jiří

Text hesla

Kohout, Jiří, 23. 7. 1933 Pohořelice, okres Brno-venkov — slovenský chemik českého pôvodu. R. 1960 – 99 pôsobil na Chemickotechnologickej fakulte (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) STU v Bratislave; 1991 DrSc., 1994 profesor. Zaoberal sa anorganickou chémiou, špeciálne chémiou koordinačných zlúčenín prechodných kovov s lineárnymi a nelineárnymi pseudohalogenidovými (napr. kyanatanovými, dikyanoamidovými, trikyanometanidovými) ligandmi. V spolupráci s M. Hvastijovou zistil, že niektoré z týchto ligandov môžu so susednými organickými ligandmi pyrazolového typu v koordinačnej sfére kovu poskytovať nukleofilné adičné reakcie, z dvoch samostatných ligandov tak vznikne jeden bidentátny chelátujúci ligand. Výsledná štruktúra je izomérna s koordinačnou zlúčeninou pred adíciou. Tento dovtedy neobjavený typ izomérie sa označuje ako koligandová izoméria. Spoluautor viac ako 100 vedeckých článkov s vysokou citovanosťou, úspešnej vysokoškolskej učebnice Všeobecná a anorganická chémia (1974) a viacerých vysokoškolských učebných textov.

Zverejnené v marci 2017.

Kohout, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohout-jiri