kogazín

Text hesla

kogazín [umelé slovo] — kvapalná zmes alifatických uhľovodíkov vyrábaná zo syntézneho plynu (zmes oxidu uhoľnatého a vodíka) Fischerovou-Tropschovou syntézou. Používa sa ako motorové palivo (syntetická nafta) nízkej hustoty s cetánovým číslom takmer 100 a s minimálnym obsahom síry. Kogazín sa najmä v Nemecku pred 2. svet. vojnou vyrábal zo syntézneho plynu získavaného z uhlia (názov – nem. Kogasin, je odvodený zo slov Koks-Gas-Benzin), v súčasnosti sa vyrába aj zo zemného plynu. Napr. koncern Shell v Malajzii realizuje proces SMDS (Shell Middle Distillate Synthesis) pozostávajúci z parného reformovania zemného plynu na syntézny plyn, z Fischerovej-Tropschovej syntézy a zo separácie produktov destiláciou.

Zverejnené v marci 2017.

Kogazín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kogazin