koferdam

Text hesla

koferdam [nem.], kofrdam — dopr. prázdny bezpečnostný priestor medzi dvoma susednými (tesne vedľa seba umiestnenými) vodotesnými priehradkami nákladných priestorov plavidla, hradiaci priestor.

Zverejnené v marci 2017.

Koferdam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koferdam