koexistencia

Text hesla

koexistencia [lat.] — súčasná existencia dvoch alebo viacerých indivíduí, javov, sociálnych skupín; spolužitie, súžitie.

Zverejnené v marci 2017.

Koexistencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koexistencia