koercitivita

Text hesla

koercitivita [lat.], koercivita, koercitívna intenzita magnetického poľa — hodnota intenzity magnetického poľa (zn. Hc), pri ktorej má látka (magnetikum) nulovú hodnotu magnetickej indukcie, ak cyklické premagnetovanie prebieha po maximálnej (limitnej) hysteréznej slučke. Udáva sa v jednotkách A/m. Koercitivita je jeden z dôsledkov magnetickej hysterézy a používa sa ako kritérium na klasifikáciu magnetických materiálov. Klasifikácia materiálov podľa koercitivity však nie je striktná, materiály s hodnotami Hc\(<\) 400 A/m sa pokladajú za magneticky mäkké, materiály s hodnotami Hc\(>\) 8 000 A/m za magneticky tvrdé.

Zverejnené v marci 2017.

Koercitivita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koercitivita