koeficient prestupu

Text hesla

koeficient prestupu, transmisný koeficient, súčiniteľ prestupu — veličina umožňujúca charakterizovať (podobne ako koeficient odrazu) vplyv rozhrania medzi dvoma prostrediami na šírenie elektromagnetických vĺn. Pri šírení rovinných elektromagnetických vĺn je koeficient prestupu definovaný ako podiel fázorov prejdenej a dopadajúcej elektromagnetickej vlny na rozhraní dvoch homogénnych prostredí. V prípade homogénneho vedenia je koeficient prestupu napäťovej vlny definovaný ako podiel fázorov prejdenej a dopadajúcej napäťovej vlny, podobne koeficient prestupu prúdovej vlny je definovaný ako podiel fázorov prejdenej a dopadajúcej prúdovej vlny.

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient prestupu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-prestupu