Kodýtek, Bohumír

Text hesla

Kodýtek, Bohumír, 13. 8. 1908 Plzeň – 30. 4. 1972 Praha — český dopravný odborník. R. 1945 – 53 pôsobil na Ministerstve dopravy ČSR, 1953 – 59 na Vysokej škole želelezničnej v Prahe, 1959 – 70 na nástupníckej Vysokej škole dopravnej (VŠD; dnes Žilinská univerzita) v Žiline (1959 – 60 dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 1960 – 62 prorektor VŠD); 1959 profesor. Špecializoval sa na problematiku železničnej dopravy. Autor publikácie Základy řízení a organizace ekonomických systémů (1970), spoluautor vysokoškolskej učebnice Ekonomika železniční dopravy (1972).

Zverejnené v marci 2017.

Kodýtek, Bohumír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodytek-bohumir