Kodrík, Jozef

Text hesla

Kodrík, Jozef, 4. 10. 1930 Zvolen – 3. 2. 2015 tamže — slovenský lesný odborník. R. 1953 – 56 pôsobil v Správe lesného hospodárstva v Čadci, 1956 – 61 v Lesprojekte vo Zvolene, 1961 – 98 na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (dnes Technická univerzita) vo Zvolene (1976 – 85 prodekan fakulty); 1991 profesor. Zaoberal sa najmä ochranou lesa, lesníckou fytopatológiou a škodlivým mechanickým pôsobením abiotických činiteľov na lesné porasty. Autor a spoluautor monografií Mechanické pôsobenie vetra a snehu na lesné porasty (1971), Jedľa a vietor (1983) a Borovica a sneh (1990), vysokoškolskej učebnice Ochrana lesa (1985), viacerých učebných textov, ako aj 87 vedeckých prác, mnohých odborných prác a príspevkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Člen viacerých odborných organizácií a komisií, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kodrík, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodrik-jozef