kódovanie údajov v počítači

Text hesla

kódovanie údajov v počítačiinform. spôsob jednoznačného vyjadrenia číselných a nečíselných údajov (znakov) v počítači. Všetky typy údajov sú v počítači kódované binárne a spôsob kódovania údajov zohľadňuje typ údajov.

Zverejnené v marci 2017.

Kódovanie údajov v počítači [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodovanie-udajov-v-pocitaci