kódovanie poštových zásielok

Text hesla

kódovanie poštových zásielok — doplnenie adresy listových zásielok kódovacími znakmi, ktoré umožňujú ich automatické triedenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kódovanie poštových zásielok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodovanie-postovych-zasielok