Kodoň, Milan

Text hesla

Kodoň, Milan, 14. 8. 1929 Trenčín – 5. 11. 2001 Bratislava — slovenský architekt, urbanista. Od 1952 pôsobil na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT (dnes Fakulta architektúry STU) v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým problematike tvorby krajinného prostredia. Priekopník rozvoja teórie a techniky krajinárskej kresby. Autor početných krajinárskych štúdií i realizovaných projektov, známa je najmä rekonštrukcia areálu Pamätníka SNP na Jankovom vŕšku (1974) v Strážovských vrchoch v katastri obce Uhrovec. Spoluautor vysokoškolských učebníc Tvorba krajiny (1981) a Parkové a sadové úpravy (1984). R. 1974 prvý predseda Československej asociácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA).

Zverejnené v marci 2017.

Kodoň, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodon-milan