Kodnár, Rudolf

Text hesla

Kodnár, Rudolf, 17. 8. 1936 Čeklís, dnes Bernolákovo — slovenský matematik. R. 1960 – 69 pôsobil v Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, 1970 – 80 na Prírodovedeckej fakulte UK, 1980 – 94 na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) v Bratislave; 1990 DrSc., 1997 profesor. Zaoberal sa matematickými problémami teórie modelov mechaniky konštrukcií a ich praktickými aplikáciami. Autor a spoluautor vyše 60 publikácií v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch, vysokoškolských učebných textov a monografií Riešenie nelineárnych úloh teórie štíhlych stien variačnými metódami (1965), Samočinné počítače pri výpočte konštrukcií (1965) a Medzné stavy doskových prvkov oceľových konštrukcií (Limit state of the plate elements of steel structures, 1984).

Zverejnené v marci 2017.

Kodnár, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodnar-rudolf