Kodirí, Abdullo

Popis ilustrácie

Abdullo Kodirí

Text hesla

Kodirí, Abdullo, rus. Abdulla Kadyri, uzbecky Abdulla Qodiriy, pseudonym Čolgunboj, 10. 4. 1894 Taškent – 4. 10. 1938 tamže (zastrelený) — uzbecký sovietsky spisovateľ, prekladateľ a novinár. Písať začal 1913. Založil satirický časopis Muštum (Päsť, 1923). Koncom 30. rokov 20. stor. sa stal obeťou politických procesov (uväznený a popravený), 1956 bol rehabilitovaný.

Autor poémy Náš stav (Ahvolimiz, 1913), drámy Nešťastný ženích (Bachtsiz kujov, 1916), prvého uzbeckého historického románu Uplynulé dni (Ötgan kunlar, napísaný 1922, vydaný 1926; sfilmovaný 1969, réžia Juldaš Agzamov) o poslednom období Kokandského chanátu v pol. 19. stor. a jeho voľného pokračovania Škorpión z oltára (Mehrobdan čajon, 1929) o živote Uzbekov v 19. stor., poviedky Obid Ketmon (O. K., 1935) z vidieckeho prostredia o budovaní kolchozov a zmenách uzbeckej spoločnosti. Niektoré jeho diela boli zdramatizované, na základe jeho denníkových zápiskov napísali Jolkin Tujčijev a Mark Wail divadelnú hru Biely biely čierny bocian (Belyj belyj čornyj aist, 2007). Preložil diela A. P. Čechova a N. V. Gogoľa a viacero ruských učebníc, podieľal sa na príprave rusko-uzbeckého slovníka.

Zverejnené v marci 2017.

Kodirí, Abdullo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodiri-abdullo