kodiolové štádium

Text hesla

kodiolové štádium — špecifické štádium pohlavného rozmnožovania druhov z radu vláknité zelené riasy (Ulotrichales), v ktorom sa po kopulácii dvoch dvojbičíkatých izogamét utvorí štvorbičíkatá bunka (planozygota), ktorá vyklíči na podlhovastý stopkatý jednobunkový sporofyt; zo sporofytu po meiotickom delení jadra vzniknú štvorbičíkaté haploidné zoospóry, ktoré vyrastú na vegetatívne vlákna.

Zverejnené v marci 2017.

Kodiolové štádium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodiolove-stadium