Kodaikanal Solar Observatory

Text hesla

Kodaikanal Solar Observatory [souler obzérvetri] — observatórium v juž. Indii 4 km záp. od mesta Kodaikanal v pohorí Palani vo výške 2 343 m n. m. Založené 1899 (prvé pozorovanie uskutočnené 1901), od 1977 súčasť Indického astrofyzikálneho inštitútu so sídlom v Bangalúre. Okrem výskumu Slnka (fotosféra, chromosféra a magnetické polia), na ktorý je primárne zamerané, sa tam uskutočňuje aj výskum horných vrstiev atmosféry Zeme vrátane elektrických prúdov. R. 1906 – 23 pôsobil (od 1911 ako riaditeľ) v observatóriu anglický astronóm John Evershed (*1864, †1956), ktorý tam v januári 1909 na základe spektrálnych pozorovaní objavil v slnečných škvrnách radiálny pohyb (nazvaný podľa neho Evershedov efekt).

Zverejnené v marci 2017.

Kodaikanal Solar Observatory [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodaikanal-solar-observatory