kód operácie

Text hesla

kód operácie, operačný kód — inform. časť inštrukcie procesora počítača, ktorá určuje jej typ, napr. či ide o operáciu sčítania, odčítania, skoku ap. Inštrukcia môže pozostávať len z kódu operácie alebo z kódu operácie a za ním nasledujúcich operandov, ktoré určujú, s ktorými dátami sa operácia vykoná.

Zverejnené v marci 2017.

Kód operácie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kod-operacie