kód nervovej sústavy

Text hesla

kód nervovej sústavy — informácia prenášaná z receptorov (nervových buniek) do centrálnej nervovej sústavy (CNS) nervovou sústavou vo forme vzruchových vzorcov. Spoločnou vlastnosťou všetkých receptorov je schopnosť transformovať podnety z vonkajšieho prostredia (mechanické, chemické, elektromagnetické) na elektrické, pričom vzniká pomalý receptorový (generátorový) potenciál, ktorý, ak dosiahne prahovú hodnotu, vyvolá akčný potenciál v dostredivom nervovom vlákne. Pri silnejšom podnete sa akčný potenciál vyvoláva opakovane. Veľkosť podnetu sa nekóduje do amplitúdy potenciálu, ale do frekvencie impulzov (→ vzruch). Takto kódovaná informácia je pri vedení vzruchu nervovým vláknom veľmi stabilná.

Zverejnené v marci 2017.

Kód nervovej sústavy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kod-nervovej-sustavy