Kocur, Dušan

Text hesla

Kocur, Dušan, 14. 3. 1961 Košice — slovenský elektrotechnik. Od 1988 pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (1997 – 2000 prodekan, 2000 – 07 dekan fakulty); 2005 profesor. Zaoberá sa spracovaním signálov, špeciálne spracovaním radarových signálov, UWB radarovými systémami a ich aplikáciami, fyzickými vrstvami bezdrôtových komunikačných systémov a i. Autor a spoluautor vyše 200 vedeckých článkov s medzinárodným ohlasom.

Zverejnené v marci 2017.

Kocur, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocur-dusan