Kocinger, Dominik

Popis ilustrácie

Dominik Kocinger

Text hesla

Kocinger, Dominik, 11. 4. 1932 Báhoň, okres Pezinok – 25. 9. 2011 Bratislava — slovenský vodohospodár. R. 1956 – 60 pôsobil v Agroprojekte Bratislava (zorganizoval a riadil vodohospodársku a hydrogeologickú skupinu), 1960 – 65 zabezpečoval pre chemické podniky v Bratislave prípravu a realizáciu akcie Neutralizačná a mechanická čistiareň a odvedenie chemických odpadových vôd z Dunaja, 1965 – 90 pôsobil vo Vodných zdrojoch Bratislava (zabezpečoval vodné zdroje na Žitnom ostrove po povodni 1965), 1990 – 2007 Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (podieľal sa na príprave podkladov na obhajobu funkcie vodného diela Gabčíkovo pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu, ktorého rozsudok významne prispel k očisteniu mena SR). Spoluautor diel Návšteva oblasti Vodného diela Gabčíkovo (Visit to the area of the Gabčíkovo Hydropower Project, 1999), Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie (2004). Nositeľ Radu Ľ. Štúra I. triedy (2007) za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj vodného hospodárstva i ďalších ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kocinger, Dominik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocinger-dominik