Kociha

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kociha — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v Slovenskom rudohorí v južnej časti Revúckej vrchoviny v doline Rimavy, 250 m n. m.; 2053 obyvateľov (2021). Územie je budované prvohornými porfýrmi a fylitmi, má vrchovinný reliéf, v doline Rimavy je odlesnené, v zalesnených územiach prevažujú dubové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1298 ako Kechege, 1360 Kecheke, Kechyge, 1404 Kechegew, 1542 Keczege, 1773 Keczege, Kocziha, 1786 Keczege, 1808 Keczege, Kocyha, v rokoch 1863 – 1913 Kecege, v roku 1920 Kociha.

Patrila Huntovcom-Poznanovcom, Jánokiovcom a Jákófiovcom, neskôr viacerým zemianskym rodinám. V novoveku si tam uplatňovali zemepanské práva aj Kendeovci a Okoličániovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a spracovaním dreva. Počas SNP bolo v obci nacistami zavraždených sedem ľudí.

Stavebné pamiatky: neskoroklasicistický evanjelický a. v. kostol (1856, obnovený 1910, rekonštruovaný 1995 a 2009), vedľa neho drevená zvonica (zvony 1899, 1926).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 17. marca 2023.

Kociha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kociha