Kocian, Miroslav

Popis ilustrácie

Miroslav Kocian

Text hesla

Kocian, Miroslav, 11. 12. 1962 Žilina — slovenský generál. R. 1985 ukončil štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole (dnes Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika) v Liptovskom Mikuláši, 1985 – 86 zástupca veliteľa, 1986 – 92 veliteľ protilietadlovej raketovej batérie protivzdušnej obrany ČSĽA v Strakoniciach a v Rožňave, 1992 – 93 zástupca veliteľa a 1993 – 94 veliteľ protilietadlovej raketovej batérie protivzdušnej obrany Armády SR (dnes Ozbrojené sily SR) v Rožňave, 1994 – 99 veliteľ protilietadlovej raketovej brigády protivzdušnej obrany Armády SR v Rožňave. R. 1999 – 2000 študoval na Veliteľskej akadémii (Führungsakademie) v Hamburgu v Nemecku. R. 2000 – 02 zástupca náčelníka štábu logistiky Veliteľstva vzdušných síl Armády SR vo Zvolene, 2002 – 04 náčelník štábu a 2004 – 08 zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR (OS SR) v Trenčíne. R. 2005 vymenovaný prezidentom SR do hodnosti brigádneho generála, 2011 povýšený do hodnosti generálmajora. R. 2008 – 10 zástupca náčelníka štábu podpory Spojeneckého veliteľstva pozemných síl v Heidelbergu (vo vojenských štruktúrach NATO), január – júl 2010 veliteľ spoločnej logistickej podpornej skupiny medzinárodných mierových síl v Prištine v Kosove, 2010 – 11 náčelník štábu podpory operácií Generálneho štábu OS SR (GŠ OS SR), apríl – september 2011 náčelník štábu operácií GŠ OS SR, 1. 10. 2011 – 30. 9. 2013 prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR, od 1. 10. 2013 vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a Európskej únie v Bruseli.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. januára 2018.

Kocian, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocian-miroslav