kochlikopovité

Text hesla

kochlikopovité, Cochlicopidae — čeľaď z triedy ulitníky (Gastropoda), podtrieda pľúcnatce (Pulmonata), rad slimáky (Stylommatophora). Drobné suchozemské slimáky vyskytujúce sa v Severnej Amerike a v oblasti západného paleoarktisu. Majú hladkú lesklú polopriehľadnú medovožltkastú, 5 – 8 mm dlhú ulitu a zhrubnuté bezzubé obústie.

Podľa súčasných taxonomických poznatkov sem patria podčeľade Cochlicopinae a Azecinae s viacerými druhmi, na Slovensku sa vyskytujú tri: euryekná kochlikopa lesklá (Cochlicopa lubrica), ktorá žije prevažne v detrite na vlhkých miestach, kochlikopa drobná (Cochlicopa lubricella), ktorá vyhľadáva suchšie a slnečné stanovištia, a pomerne vzácna kochlikopa blýskavá (Cochlicopa nitens), ktorá je viazaná na mokraďové stanovištia s vysokým obsahom uhličitanov (kalcifilný druh). Živia sa zvyčajne rozkladajúcimi sa organickými zvyškami, vo vlhkom prostredí aj riasami.

Zverejnené v marci 2017.

Kochlikopovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kochlikopovite