Koch, Karel

Text hesla

Koch, Karel, 29. 6. 1890 Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč – 24. 1. 1981 Toronto, Kanada — český lekár, chirurg. Študoval na lekárskej fakulte v Prahe a vo Viedni. Pracovník univerzitného chirurgického ústavu vo Viedni, 1918 – 19 posádkovej nemocnice v Brne, od 1919 chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1933 – 34 prednosta Kliniky ortopedickej chirurgie a 1934 – 38 Kliniky pre chirurgickú propedeutiku; 1933 mimoriadny profesor. Účastník druhého československého odboja, spoluzakladateľ a vedúca osobnosť protifašistickej odbojovej občianskej skupiny Justícia. R. 1951 v zinscenovanom procese odsúdený na doživotie, 1951 – 63 väznený (1991 rehabilitovaný in memoriam), 1968 emigroval do Kanady.

Organizátor zdravotníctva na Slovensku, 1929 – 31 vybudoval v Bratislave súkromné sanatórium (Kochovo sanatórium), 1932 – 35 dal k nemu dobudovať záhradu s vyše 120 druhmi vždyzelených domácich i cudzokrajných drevín (1981 vyhlásená za chránenú). Významný predstaviteľ všeobecnej chirurgie a ortopédie na Slovensku, žiak a spolupracovník profesora Stanislava Kostlivého. Zaoberal sa žalúdočnými chorobami, neuroštruktúrnymi poruchami periférnych ciev, periarteriálnymi sympatektómiami, súvislosťami medzi traumatizmom a kostnou tuberkulózou, experimentálne aj zmäkčovaním kostí interarteriálnym podávaním chloridu amónneho a kyseliny citrónovej, ďalej plastikou kolenného kĺbu, synvektómiou pri chronických nešpecifických zápaloch, ako aj chorobami a traumatológiou pohybových ústrojov.

Autor viacerých knižných diel, napr. Jak se máme chovat k mrzáčkům (1935), Příručka úrazového lékaře I, část všeobecná (1939), Mrzáci bez světa a svět bez mrzáků (1941), Lékař anonymus: Naše zázraky a omyly (1943) a Justicia (1947), a vyše 40 vedeckých štúdií a článkov v domácich a zahraničných časopisoch.

Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Medzinárodnej spoločnosti chirurgickej a neurologickej, 1936 predseda Spolku starostlivosti o zmrzačené deti na Slovensku. Nositeľ viacerých ocenení, okrem iných juhoslovanského Radu sv. Sávu, Radu SNP I. triedy (1946) a titulu Spravodlivý medzi národmi (1971).

Zverejnené v marci 2017.

Koch, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koch-karel