Kočani

Text hesla

Kočani — mesto v severovýchodnej časti Severného Macedónska v severovýchodnej časti Kočanskej kotliny 120 km od Skopje a 65 km od hranice s Bulharskom, administratívne stredisko samosprávneho celku Kočani; 35-tis. obyvateľov (2013). Pestovanie ryže. V okolí termálne pramene.

Oblasť mesta osídlená už v rímskej dobe a byzantskom období. V 6. – 7. stor. tam žili Slovania, ktorý vybudovali pevnosť. Prvýkrát písomne doložené 1337. V 15. stor. sa dostalo pod nadvládu Turkov, v 19. stor. mesto. V oblasti sa nachádzajú pozostatky osídlenia z rímskej doby a byzantského obdobia, asi 6 km severne od mesta archeologická lokalita Dolno Gradište s viacerými nálezmi (zvyšky obranného valu, rímska a byzantská keramika) z neskoroantického obdobia. Stavebné pamiatky: obranná veža (2. pol. 17. stor.), Chrám sv. Juraja (1917).

Zverejnené v marci 2017.

Kočani [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocani