Kobylnice

Text hesla

Kobylnice — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v juž. časti Ondavskej vrchoviny, 230 m n. m.; 98 obyvateľov (2015). Pahorkatinné až vrchovinné územie zalesnené prevažne porastmi duba, hrabu a buka.

Obec písomne doložená 1363 ako Alsou Kabalapataka, 1372 Kwbwlnyche, 1414 Kubolnicha, 1519 Kobulnicza, 1808 Kobulnicza, Kobulnica, 1863 Kobulnyica, 1873 – 82 Kobulnica, 1888 Kobulnyica, 1892 – 1902 Kobulnica, 1907 – 13 Kabalás, 1920 Kobylnice, Kobulnica, 1927 Kobylnice.

Patrila Cudarovcom a neskôr až do konca 16. stor. šľachticom z Rozhanoviec. Bola súčasťou panstva Čičava. V 19. stor. ju vlastnili Bánovci a Dežöfiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V katastri obce existovala aj obec Vyšná Kobylnica (doložená 1363 ako Felseu Kabalapataka, 1410 Felsewkubolnicha), ktorá patrila panstvu Čičava a zanikla koncom 15. stor.

Archeologické nálezy: mohyly kultúry východoslovenských mohýl z konca eneolitu. Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (1788).

Zverejnené v marci 2017.

Kobylnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobylnice