Kobylnice

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kobylnice — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v južnej časti Ondavskej vrchoviny, 230 m n. m.; 90 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými pieskovcami a vápencami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne zalesnené (najmä porastmi duba, hrabu a buka).

Obec je písomne doložená v roku 1363 ako Alsou Kabalapataka, 1372 Kwbwlnyche, 1414 Kubolnicha, 1519 Kobulnicza, 1808 Kobulnicza, Kobulnica, 1863 Kobulnyica, v rokoch 1873 – 82 Kobulnica, v roku 1888 Kobulnyica, v rokoch 1892 – 1902 Kobulnica, 1907 – 13 Kabalás, v roku 1920 Kobylnice, Kobulnica, 1927 Kobylnice.

Patrila Cudarovcom a neskôr až do konca 16. stor. šľachticom z Rozhanoviec. Bola súčasťou panstva Čičava. V 19. stor. ju vlastnili Bánovci a Dežöfiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V katastri obce existovala aj obec Vyšná Kobylnica (doložená 1363 ako Felseu Kabalapataka, 1410 Felsewkubolnicha), ktorá patrila panstvu Čičava a zanikla koncom 15. stor.

Archeologické nálezy: mohyly kultúry východoslovenských mohýl z konca eneolitu.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (1788).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 16. marca 2023.

Kobylnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobylnice