kobylkovce

Text hesla

kobylkovce, Gryllacridoidea — nadčeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad kobylky (Ensifera), v starších zoologických systémoch podrad z radu rovnokrídlovce (Orthoptera, v niektorých zoologických systémoch Saltatoria). Dravý i bylinožravý hmyz vyskytujúci sa prevažne v subtropických a tropických oblastiach Austrálie, Čile, USA, Číny a juhových. Ázie (Kórejský polostrov), v oblastiach okolo Stredozemného mora, ako aj v Kanade. Má svetlohnedé, okolo 5 cm dlhé telo (dĺžka s nohami okolo 10 cm) a veľmi dlhé (viac ako 10 cm) tykadlá, krídla chýbajú alebo sú obtočené okolo bruška. Samičky majú dlhé kladielko, vajíčka kladú do kôry, pôdy i do rastlín; samčeky nemajú stridulačný orgán. Patrí sem okolo 1 000 druhov žijúcich napr. pod tlejúcim lístím a drevom.

Zverejnené v marci 2017.

Kobylkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobylkovce