koblenz

Text hesla

koblenz [-lenc], koblencien — nejednotne definovaný stupeň spodného devónu (staršie prvohory), ktorý sa vymedzuje v rýnskom klastickom vývoji v sev. časti Porýnskej bridličnatej vrchoviny. Je dobre rozlíšiteľný najmä vo fácii kremitých pieskovcov a kremencov. Delenie koblenzu je založené najmä na faune ramenonožcov (napr. rod Spirifer). Niekedy sa namiesto koblenzu uprednostňujú termíny ems a zlíchov. Nazvaný podľa mesta Koblenz v Nemecku.

Zverejnené v marci 2017.

Koblenz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koblenz