kobellit

Text hesla

kobellit, kobelit, Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 — minerál, sulfid olova, medi, bizmutu a antimónu. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí vláknité až steblovité agregáty, občas býva celistvý a jemne zrnitý. Vyskytuje sa v pegmatite bohatom na sulfidy, veľmi často i na sideritovo-sulfidických žilách a v metamorfovaných kýzových ložiskách. Je oceľovosivý, má kovový lesk a čierny vryp.

Náleziská: Španielsko (Aragónsko), Francúzsko (Bretónsko), Irán, Uzbekistan, Austrália (Nový Južný Wales), USA (Aljaška). Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Slovenskom rudohorí (Gelnica, Stará Voda). Nazvaný podľa nemeckého mineralóga a spisovateľa Franza von Kobell (*1803, †1882).

Zverejnené v marci 2017.

Kobellit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobellit