koagulačný prah

Text hesla

koagulačný prah — minimálna koncentrácia (tzv. kritická koagulačná koncentrácia) elektrolytu pridaného k fázovému (lyofóbnemu) koloidu potrebná na to, aby sa začala jeho koagulácia; prevrátená hodnota tejto veličiny vyjadruje koagulačnú účinnosť. Koagulujúci účinok majú len tie ióny v elektrolyte, ktoré majú opačný náboj ako koloidná častica. Koagulačný prah závisí od valencie protiiónov podľa Schulzovho-Hardyho pravidla. Koagulačný prah do určitej miery závisí od spôsobu prípravy koloidu, od času, ktorý uplynul od prípravy koloidu po stanovenie koagulačného prahu, a od metódy stanovenia.

Zverejnené v marci 2017.

Koagulačný prah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koagulacny-prah