koagent

Text hesla

koagent [lat.] — chem. prísada pri výrobe polymérov, ktorá fyzikálnym alebo chemickým pôsobením podporuje premenu makromolekulových látok na výsledný produkt. Takto pôsobí napr. kompatibilizátor pri zmiešavaní vzájomne nemiešateľných typov polymérov. Viacfunkčný monomér, ktorý spôsobuje alebo zvyšuje účinnosť sieťovania polymérov sa niekedy označuje ako koagent sieťovania. Môže účinkovať ako komonomér, ktorý sa už v procese polymerizácie jednou zo svojich reaktívnych skupín zapojí do jedného a druhou do druhého rastúceho polymérneho reťazca, a vytvorí tak uzly trojrozmernej štruktúry. Pri dodatočnom sieťovaní lineárnych polymérnych reťazcov zväčšuje koagent sieťovania počet priečnych väzieb zmenšovaním podielu konkurenčných degradačných reakcií. K najvýznamnejším koagentom sieťovania patria divinylbenzény (najmä p-izomér), etylénglykoldimetakrylát, dialylftalát, trialylkyanurát a tetraalylpentaerytritol.

Zverejnené v marci 2017.

Koagent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koagent