ko-

Text hesla

ko- [lat.] — predpona s významom s-, spolu-, sú-.

Text hesla

ko- [lat.] — predpona s významom s-, spolu-, sú-.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Ko- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ko