Knudsen, Gunnar

Popis ilustrácie

Gunnar Knudsen

Text hesla

Knudsen, Gunnar, vlastným menom Aanon Gunnerius Knudsen, 19. 9. 1848 Saltrød pri Stokkene, dnes súčasť Arendalu – 1. 12. 1928 Borgestad pri Gjerpene, dnes Skien — nórsky politik. Pochádzal z meštianskej rodiny, študoval v Skiene a na technickej škole vo švédskom Göteborgu. Počas pobytu v Škótsku (1870 – 71) sa oboznámil s britským sociálnym liberalizmom a stal sa jeho propagátorom. Podnikateľ (gründer) v lodiarstve a v energetike, angažoval sa vo vedení hospodárskych organizácií (Lodiarskeho spolku, Rederforbundet, a Nórskeho roľníckeho spolku, Landmandsforbund). Politickú kariéru začal 1886 ako zástanca pravice, no záujem o sociálnu politiku ho priviedol do Liberálnej strany (Venstre, 1909 – 27 predseda), ktorú opakovane zastupoval v nórskom parlamente – Stortingu (1892 – 97, 1900 – 03, 1906 – 09, 1913 – 21). R. 1903 viedol ministerstvo poľnohospodárstva, od júna 1903 minister financií. Hoci sa podieľal na zahraničnopolitickej emancipácii Nórska, po vyhlásení samostatnosti (jún 1905) ako jeden z mála rozhodných republikánov spočiatku ustúpil do úzadia, vzápätí sa však stal ministrom financií, 1908 – 10 a 1913 – 20 ministerský predseda (súčasne viedol aj rezorty financií a poľnohospodárstva). Presadil zásadné sociálne reformy (verejné nemocenské poistenie), ich pokračovaniu však zabránilo vypuknutie 1. svetovej vojny, počas ktorej sa prioritou stala obrana nórskej neutrality. Zásluhou Knudsena bol po skončení vojny (1919) v Nórsku zavedený osemhodinový pracovný čas.

Zverejnené v marci 2017.

Knudsen, Gunnar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knudsen-gunnar