knôtovkovec

Text hesla

knôtovkovec, Elisanthe — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď silenkovité, v súčasnosti podľa výsledkov molekulárno-biologického výskumu zaraďovaný do blízkeho príbuzného rodu silenka.

Zverejnené v marci 2017.

Knôtovkovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knotovkovec