knôtovka

Text hesla

knôtovka, Melandrium — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď silenkovité, v súčasnosti podľa výsledkov molekulárno-biologického výskumu zaraďovaný do blízkeho príbuzného rodu silenka; v niektorých botanických systémoch nazývaný knotovka.

Zverejnené v marci 2017.

Knôtovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knotovka