Knopp, Ján

Text hesla

Knopp, Ján, 3. 6. 1937 Špania Dolina, okres Banská Bystrica — slovenský chemik. R. 1960 – 2007 pôsobil v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV; 1985 DrSc. Absolvoval študijné pobyty v USA (1968 – 70) a vo Francúzsku (1985 – 86). Spočiatku sa zaoberal stanovovaním jódu a jeho zlúčenín v biologickom materiáli v rámci riešenia problému eliminovania endemickej strumy na Slovensku, neskôr výskumom biosyntézy hormónov štítnej žľazy a jej funkčnej regulácie. Vypracoval metódu na určenie nanomnožstiev jódu v rozličných biologických materiáloch vo vzťahu k riešeniu problému endemickej strumy, objasnil mechanizmus účinku tyreotropného hormónu na funkciu štítnej žľazy prostredníctvom druhého posla – cyklického adenozínmonofosfátu a mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA). Autor a spoluautor vyše 200 vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, autor asi 30 vedecko-popularizačných článkov. Člen viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností a organizácií, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Knopp, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knopp-jan