Knižničný zborník

Text hesla

Knižničný zborník — publikácia uverejňujúca články z výskumu v oblasti teórie a terminológie knihovníctva, bibliografie a dejín knižnej kultúry, vychádzajúca nepravidelne. Vydávala ju od 1959 Matica slovenská (do 1968 ako Knižničný sborník, od 1968 Knižničný zborník). Vychádzala v edícii Teória a výskum v sérii Vedecké zborníky. Redaktormi boli J. Špetko, B. Bálent, Š. Hanakovič, J. Repčák, Margita Buociková (*1939) a i. Posledné vydanie zborníka vyšlo 1995 ako Knižničný zborník 1992 – 1993. Prehľad príspevkov za prvé desaťročie (1959 – 70) spracoval 1972 J. Repčák.

Zverejnené v marci 2017.

Knižničný zborník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicny-zbornik