knižničný dokument

Text hesla

knižničný dokument — základná knižničná jednotka, informačný prameň získaný knižnicou a tvorený nosičom informácií (v podobe hmotného predmetu) a údajmi (informáciami), ktoré sú naň viazané a formálne i obsahovo usporiadané (→ dokument).

Zverejnené v marci 2017.

Knižničný dokument [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicny-dokument