Knižnice Spojených národov

Text hesla

Knižnice Spojených národov, angl. United Nations Libraries — sieť depozitných knižníc OSN, ktorá vznikla 1946 s cieľom umožniť lepší prístup širokej verejnosti v členských štátoch k dokumentom a publikáciám OSN. V súčasnosti zahŕňa vyše 400 depozitných knižníc vo viac ako 140 členských štátoch. Vo všetkých depozitných knižniciach sú dokumenty a publikácie OSN prístupné verejnosti na štúdium zdarma. Na návrh československej vlády sa 1950 depozitnou knižnicou OSN na Slovensku stala Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá 1965 získala štatút depozitnej knižnice I. stupňa.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnice Spojených národov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznice-spojenych-narodov