Knižnica Trnavskej univerzity

Text hesla

Knižnica Trnavskej univerzity — slovenská historická knižnica. Základ jej fondov pochádzal z knižnej zbierky jezuitského kolégia v Trnave (založené 1561), neskôr sa knihy dopĺňali z knižníc kolégií v Kláštore pod Znievom a v Šali a po otvorení Trnavskej univerzity (1635) i z vlastných vydaní a nákupov. Po premiestnení Trnavskej univerzity do Budína (1777) bola univerzitná knižnica rozdelená, tretina kníh bola odvezená do Budína, tretinu dostala Kráľovská akadémia v Trnave a tretina bola rozdaná farnostiam, kláštorom, rôznym inštitúciám ap. Pri delení mala knižnica okolo 17-tis. zväzkov.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Trnavskej univerzity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-trnavskej-univerzity