Knižnica Slovanského ústavu

Text hesla

Knižnica Slovanského ústavu, neoficiálne aj Štúrova knižnica — slovenská historická knižnica. Pôvodne školská knižnica založená 1827 pri Slovanskom ústave (→ Ústav reči a literatúry československej) na bratislavskom evanjelickom lýceu, počas takmer polstoročnej existencie sa zhromažďovateľským úsilím niekoľkých generácií študentov a pedagógov stala vedeckou knižnicou orientovanou na slovanskú literatúru všetkých súdobých odborov, významnou zbierkou českej a slovenskej literatúry od 16. stor. po 70. roky 19. stor. dokumentujúcou ideovú orientáciu štúrovcov a ich odborné záujmy i literárny život. Jej fond (1 386 kníh, 92-tis. periodík, 11 rukopisov) sa v súčasnosti nachádza v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Slovanského ústavu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-slovanskeho-ustavu