Knižnica Ruskej akadémie vied

Text hesla

Knižnica Ruskej akadémie vied, rus. Biblioteka Rossijskoj akademii nauk — vedecká knižnica Ruskej akadémie vied. Založená 1714, základ jej fondov tvorila knižnica a zbierka rukopisov Petra I. Veľkého. Jedna z najväčších knižníc sveta, v súčasnosti uschováva asi 26,5 mil. knižničných jednotiek. Sídli v Petrohrade.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Ruskej akadémie vied [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-ruskej-akademie-vied