Knižnica Muzeálnej slovenskej spoločnosti

Text hesla

Knižnica Muzeálnej slovenskej spoločnosti — vedecká knižnica slúžiaca potrebám členov spoločnosti, budovaná od 1893. Akvizícia v knižnici bola zabezpečovaná darmi, formou nákupu, ale aj výmenou s českými, maďarskými a i. inštitúciami, redakciami a vydavateľstvami. Po 1. svet. vojne sa stala súčasťou bibliotéky Matice slovenskej a plnila viaceré úlohy pripravovanej národnej knižnice. V súčasnosti je súčasťou fondov Slovenskej národnej knižnice.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Muzeálnej slovenskej spoločnosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-muzealnej-slovenskej-spolocnosti