Knižnica Juraja Palkoviča

Text hesla

Knižnica Juraja Palkoviča — knižnica založená a budovaná slovenským básnikom, publicistom, prekladateľom a pedagógom Jurajom Palkovičom (*1769, †1850) pri Katedre reči a literatúry československej (česko-slovenskej) na bratislavskom evanjelickom lýceu zároveň so vznikom katedry (1803). Tematicky bola zameraná na dejiny Slovákov a Slovanov a na ich vynikajúcich predstaviteľov. V súčasnosti je niekoľko kníh súčasťou Lyceálnej knižnice v Bratislave (→ lyceálne knižnice) patriacej pod správu Ústrednej knižnice SAV, niektoré sú súčasťou iných inštitucionálnych zbierok, časť je v súkromných zbierkach, časť sa nezachovala.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Juraja Palkoviča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-juraja-palkovica