Knižnica Daga Hammarskjölda

Popis ilustrácie

Knižnica Daga Hammarskjölda v New Yorku

Text hesla

Knižnica Daga Hammarskjölda [-maršölda], angl. Dag Hammarskjöld Library — špecializovaná knižnica pri sídle OSN v New Yorku. Založená 1946 ako Knižnica Spojených národov (angl. United Nations Library), od 1961 súčasný názov, hlavná knižnica OSN v sieti Knižníc Spojených národov. Jej zbierky sa budujú s cieľom uspokojovať informačné potreby pracovníkov misie a Sekretariátu OSN. Tvoria ich dokumenty OSN, napr. štatistiky, dokumenty z činnosti OSN (záznamy prejavov a hlasovaní, texty rezolúcií Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN; prístup k nim je možný aj elektronicky), ako aj publikácie vydané OSN, ďalej dokumenty z krajín, ktoré nie sú členmi OSN, literatúra z oblasti politických vied, národného a medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov, ekonomiky a spoločenských i technických vied, rozličné komerčné publikácie ap. Od 1961 sídli v budove nazvanej (rovnako ako knižnica) podľa druhého generálneho tajomníka OSN D. Hammarskjölda, ktorý sa výrazne pričinil o jej výstavbu a v tom istom roku tragicky zahynul.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Daga Hammarskjölda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-daga-hammarskjolda