knižné slová

Text hesla

knižné slová — lexikálne prostriedky charakteristické pre písomné prejavy (→ komunikát) najmä v náučnom, publicistickom a administratívnom štýle. Smerujú k odbornému vyjadrovaniu, majú však všeobecnejší ráz, nie sú len úzkymi termínmi. Patria zväčša do pasívnej slovnej zásoby používateľov jazyka a sú jedným z prostriedkov intelektualizácie reči. V umeleckých a sčasti aj v publicistických prejavoch sa využívajú na vyjadrenie nadnesenosti, slávnostnosti alebo výlučnosti, sú protipólom hovorových slov.

Zverejnené v marci 2017.

Knižné slová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizne-slova