knihovanie

Text hesla

knihovanie, aj zaknihovanie —

1. zápis do verejnej knihy (matrika, kataster) osvedčujúci stav veci, pomerov a osôb v určitom administratívnom priestore a čase;

2. bukovanie, angl. booking — rezervácia miesta vo verejnej lodnej, leteckej alebo železničenej doprave (s prepravným poriadkom), cestovného lístka (osobná doprava) alebo priestoru (nákladná doprava), čo z právneho hľadiska predstavuje zmluvu o budúcej prepravnej zmluve, v cestovnom ruchu rezervácia zájazdu, miesta v hoteli, miestenky vo vlaku, letenky ap.

Zverejnené v marci 2017.

Knihovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knihovanie