knihársky lis

Text hesla

knihársky lis — v minulosti v knihárstve používaný ručný lis, v ktorom sa knihy poukladali na vodorovnú plochu stroja a na dosiahnutie dokonalého zlepenia knižných dosiek s knižným blokom sa pritlačením vrchnej časti stláčali (lisovali). V súčasnosti je súčasťou linky na kompletizáciu knižných väzieb a je umiestnený vertikálne na konci linky.

Zverejnené v marci 2017.

Knihársky lis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniharsky-lis