knihárska kosť

Text hesla

knihárska kosť — kostený alebo drevený nástroj v tvare čepele používaný pri manuálnom skladaní hárkov papiera (→ knižná zložka) na vytvorenie ryhy (ryhovanie) a následne na vyhladenie lomu na hárku v mieste ryhy posunutím po hrane skladaného hárka. Má plochý podlhovastý tvar, ktorý sa na jednom konci zužuje do tupého hrotu. Používa sa aj na ručnú výrobu obálok a kníh, na opravy kníh, tvarovanie papiera, maliarske techniky, modelovanie ap.

Zverejnené v marci 2017.

Knihárska kosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniharska-kost