Kniha nárekov

Text hesla

Kniha nárekov, arménsky Matjan voghberguthjan, nazývaná aj Kniha tragédie, Kniha žalospevov, ľudovo aj Narek — arménska lyricko-mystická poéma napísaná medzi 1001 – 03 Grigorom Narekacim v staroarménskom literárnom jazyku grabar. Skladá sa z 95 kapitol, každá je označená ako Slovo k Bohu z hlbín srdca a je intímnym rozhovorom, ktorý vedie s Bohom duša plná pokánia a túžby po čistote. Kniha obsahuje žalospevy a modlitby, v ktorej sa autor zamýšľa nad životom i nad nedokonalosťou a hriešnosťou človeka. Verše sa zväčša nerýmujú, rým autor využíva len v niektorých častiach. Kniha nárekov je zložitá na pochopenie, obsahuje epitetá, metafory a mnoho biblických alúzií, nepriamych citácií i výrazov prevzatých z Biblie. V Arménsku je rovnako uctievaná ako Biblia, niektoré modlitby z nej sa stali súčasťou bohoslužieb Arménskej apoštolskej cirkvi. Zohrala významnú úlohu aj v rozvoji arménskeho literárneho jazyka. Je známych viac ako 200 jej rukopisných exemplárov, najstaršia pochádza z 1172, tlačou vyšla prvýkrát 1673 v Marseille. V 20. stor. bola preložená do viacerých svetových jazykov (o. i. aj do turečtiny a arabčiny).

Zverejnené v marci 2017.

Kniha nárekov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniha-narekov