Kniha Dede Korkuta

Text hesla

Kniha Dede Korkuta, tur. Kitáb-ı Dede Korkut — oghuzsko-turecký epos (dastan), najslávnejší a pravdepodobne i najstarší epos Turecka. Pozostáva z dvanástich hlavných príbehov, ktoré rozpráva mudrc Dede (dedo) Korkut (odtiaľ názov) o živote oghuzských Turkov v ich pravlasti v Strednej Ázii a o ich hrdinských činoch a bojoch s nepriateľmi v Anatólii (asi s Pečenehmi a Kypčakmi). Niektoré prvky eposu sú pravdepodobne prevzaté z gréckej mytológie. Obdobie jeho vzniku nie je jednoznačné, pretože sa dlho tradoval len ústnym podaním a zapísaný bol najskôr až v 15. stor. neznámym autorom. Zachoval sa vo dvoch exemplároch rukopisu, jeden (neúplný) je uschovávaný vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, druhý (kompletný) v Saskej krajinskej knižnici v Drážďanoch

Zverejnené v marci 2017.

Kniha Dede Korkuta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniha-dede-korkuta